Dit hjem

På Bøgehøjgård skaber vi en hverdag med trivsel, sammenhæng og trygge rammer.

Vi har fokus på at skabe et hjemligt miljø, hvor du har mulighed for medbestemmelse, medindflydelse og videreførelse af dit tidligere liv.

For mange betyder livskvalitet at holde sig i gang og at kunne gøre mest muligt selv. Du har mulighed for at vedligeholde din funktionsevne gennem deltagelse i de daglige aktiviteter. Det er af betydning, at du selv udfører så mange af de daglige gøremål som muligt. Du tilbydes hjælp til det, du ikke selv kan.

Din familie og venner er en ressource til at fastholde en god og tryg hverdag for dig. Vi ønsker, at din familie og venner skal føle sig velkommen, og at de bidrager som en naturlig del af fællesskabet.

Aktiviteter og træning giver gode oplevelser og er med til at skabe livsglæde. Aktiviteter og træning er en integreret del af dagligdagen og foregår gerne med deltagelse af familie og venner. Vi holder fast i de gode traditioner, som ofte foregår i samarbejde med Venneforeningen og øvrige venner af huset.

Vores medarbejdere har et højt fagligt niveau og er stolte af deres kunnen. Vi sætter pris på mangfoldighed og henter viden og lærdom hos hinanden. Vi lægger vægt på at være nysgerrige og opsøgende i forhold til ny viden, så vi kan yde den gode pleje og omsorg.

Plejehjemmet Bøgehøjgård ligger i skønne omgivelser tæt ved strand, skov samt Hornbæk by og havn. Der er gode muligheder for indkøbs- og oplevelsesture til Hornbæk, ligesom vores smukke atriumgård året rundt indbyder til at gå tur og nyde solen, blomsterne og den friske luft.